Publikációs lista

  1. Fogalomgyűjtemény az informatika válogatott területeiről. Bp. OMKDK, 1972.
  2. Külkereskedelmi tezaurusz a Külkereskedelmi Minisztérium számára. 1976.
  3. Filmszcenikai tezaurusz a MAFILM számára. 1982.
  4. Tárgyalás-módszertani tezaurusz az OMFB számára. 1986.
  5. A Tárgyalás-módszertani tezaurusz angol változata az OMFB számára. 1986.
  6. Értékelemzés. Referált bibliográfia az MTA Közgazdaságtudományi Intézet számára. 1987.
  7. The Library of the Future, the Future of the Library. Information Economy and Policy. Proceedings. Budapest, Hungary, October 21-24, 1991. 171-180 p.
  8. A Hungária Könyvkiadó története és helye a magyar könyvkiadásban. 26 p. 1992.
  9. Idegen nyelvű szakcikkek recenziói a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. folyóiratban.
  10. A számítógépes hálózatok lehetőségeinek fölhasználása a könyvtári együttműködésben. Előadás a DAT ’92 konferencián. Bp. 1992. nov. 2-3.
  11. Edward R. Tufte: Envisioning Information. Graphic Press, Cheshire, CT, 1990. 126 p. Könyvrecenzió in: Economic Systems Research, Vol. 5. No. 1. 1993.
  12. A könyvtárak együttműködése föltételezi a színvonalas adatátvitelt. Előadás a DAT ’93 konferencián. Bp. 1993. nov. 6-8.
  13. A frankfurti könyvvásárról más szemmel. Könyvtári Levelezőlap, 1993. 11. sz. 27. p.
  14. Átalakul-e a könyvtár információs laboratóriummá? A számítógépes integrált könyvtári rendszer és a közös katalógus. Bp. 1993.
  15. Számítógépes ügyvitel. Bp. Magyar Adatbázis-forgalmazók Kamarája, Magyar Távoktató Alapítvány, Bp. 1994. in Gazdasági Informatikusképzés.
  16. Termékmenedzselés. Bp. Magyar Adatbázis-forgalmazók Kamarája, Magyar Távoktató Alapítvány, Bp. 1994. in Gazdasági Informatikusképzés.
  17. Hiányzik-e valami a magyar szakirodalmi információellátásból? Előadás a DAT ’94 Konferencián. Bp. 1994. nov. 1-4.
  18. Hungary Towards a Market Economy (ed. by László Halpern and Charles Wyplosz.) Cambridge University Press, Cambridge New York, 1998. 390 p. Könyvrecenzió in Economic Systems Research Vol. 11. No. 3. 1999. 334. p.
  19. Hol a boldogság mostanában…? Élet és Irodalom. 2000. 23. sz.
  20. A Főpolgármesteri Hivatal közgyűlés-előkészítő rendszere. Esettanulmány. Infopen, VIII. évf., 2000- aug.-szept., 26-27. p.
  21. Számlázzunk, de hogyan? Távközlési szolgáltatások számlázási kérdései. Előadás a 13. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szemináriumán. Siófok, 2002. szeptember 25-27.
  22. Egy kiállítás képtelenségei Kőszegen: Horthy katonái, Szálasi nyilasai. Sajtószemle. Remény. 6. évf. 2003 nyara. 10-18. p.
  23. Átvilágítás. (Bródy Andrással). Közgazdász. 2003. 43 sz.
  24. Outsourcing – kihelyezés. Közgazdász. 2003. 46. sz.
  25. Gyúlöletbeszéd. Remény. 2003. ősz.
  26. A net és a középiskola. Előadás a Networkshop 2005. konferencián. 2005. március 19-21.
  27. Miért nélkülözhetetlen az iskolai könyvtár? In: Köznevelés. 2005. 23. sz.
  28. Fighting restriction with online service. Előadás Rigában az iskolai könyvtárosok nemzetközi konferenciáján. 2005. szeptember 22-23.
  29. Nem leszünk világpolgárok e-learning nélkül. Előadás a Networkshop 2006. konferencián. 2006. április 4-6.
  30. Iskola és könyvtár. Nemzetközi konferencia Lettországban 2005. szeptember 22-23. In: Könyv és nevelés. 2006. 1. sz. (Bognárné Lovász Katalinnal)
  31. Mennyi volt az annyi? Bródy András 1924-2010. link
  32. Egy meg egy az egy. Egy szegedi családtörténet. In: Szeged. 2012. 24. évf. 11. sz. 8-13. p.
  33. Ablak a városra, ablak az országra, ablak a világra. A Délmagyarország első tíz éve. In: Szeged. 2016. 28. évf. 4. sz. 6-13. p.
  34. A nagy háború utáni évtized. 1. rész. A Délmagyarország második tíz esztendeje. In: Szeged. 2018. 30. évf. 9. sz. 36-44. p.
  35. A nagy háború utáni évtized. 2. rész. A Délmagyarország második tíz esztendeje. In: Szeged. 2018. 30. évf. 10. sz. 44-48. p.
  36. A nagy háború utáni évtized. 3. rész. A Délmagyarország második tíz esztendeje. In: Szeged. 2018. 30. évf. 11. sz. 17-23. p.
  37. A nagy háború utáni évtized. 4. rész. A Délmagyarország második tíz esztendeje. In: Szeged. 2018. 30. évf. 12. sz. 22-28. p.
  38. Viharos évtizedünk, a harmincas évek. 1. rész. In: Szeged, 2021. 33. évf. 5. sz. 17-25 p.
  39. Viharos évtizedünk, a harmincas évek. 2. rész. In: Szeged, 33. évf. 6. sz. 8-12.p.
  40. A második világháború, ahogy a Délmagyarország mutatta. In Szeged, 34. évf. 11. sz. 15-26. p.